Annual Reports

25 Mar 2021

 

Admin Guide 24rd AGM

 

 

25 Mar 2021

 

Notice of AGM

 

 

25 Mar 2021

 

AGM Circular

 

 

2020

 

Annual Report

 

 

2020

 

WEC CG Report 2020

 

 

22 July 2020

 

EGM Admin Guide

 

 

22 July 2020

 

Notice of EGM & Proxy Form

 

 

22 July 2020

 

EGM Circular

 

 

22 July 2020

 

Admin Guide 23rd AGM

 

 

22 July 2020

 

Notice of AGM & Proxy Form

 

22 July 2020

 

AGM Circular

 

2019

 

Annual Report

 

2018

 

Annual Report

 

2017

 

Annual Report

 

2016

Annual Report

2015

Annual Report

2014

Annual Report

2013

Annual Report

2012

Annual Report

2011

Annual Report

2010

Annual Report

2010e

Notice for eDividend

2009

Annual Report

2008

Annual Report